Muggsopp i mitt hus!? – NEI TAKK!

Muggsopp i mitt hus!? – NEI TAKK!

Effektiv bekjempelse av muggsopp

Bekjempelse av muggsopp må gjøres i etapper. Først må det identifiseres hvor problemet er oppstått, og hvordan det har oppstått.

Muggsopp kan oppstå i mange rom, men oftest i kjellere i hus av eldre dato. For å bekjempe muggsopp må veggen/veggene renses for å fjerne alle synlige muggsoppsporer. Når rengjøring er gjort må man ha en fremtidsrettet løsning med innvendig etterisolering, som holder muggsoppen borte permanent.

SkamoWall er utviklet av Skamol og utgjør et perfekt veggisoleringssystem som sikrer at det ikke oppstår muggsopp igjen. Systemet har blitt solgt i Tyskland de siste 20-årene. Her er det ikke konstatert et eneste eksempel på muggsopp etter installasjon av SkamoWall.

Bekjempelse av muggsopp må ikke bli en årelang kamp som bare innebærer å sette et plaster på såret. SkamoWall er den langsiktige og holdbare løsningen, som sikrer at muggsoppen ikke oppstår igjen.