Eksperter innen tekniske isoleringssystemer

Eksperter innen tekniske isoleringssystemer

Skamol er din ekspert innen tekniske isoleringssystemer. Virksomheten ble grunnlagt i Danmark i 1912, og leverer tekniske isoleringssystemer globalt innenfor to hovedområder: Bygg og industri.

Våre seks fabrikker, lokalisert i Danmark, Polen og Russland, gjør oss i stand til å levere unike tekniske isoleringssystemer. Vi har fremdeles fokus på utvikling, og har i 2017 utvidet med en ny fabrikk i Polen.

SkamoWall er et helt nytt og banebrytende veggisoleringssystem til hus og bygninger som har problemer med fuktighet og muggsopp.

SkamoWall er et helt nytt banebrytende veggisoleringssystem


Kompetent rådgivning

I tillegg til et stort og avansert produksjonsapparat har Skamol også medarbeidere med omfattende kompetanse på systemets egenskaper, ytelse, bruksområder og monteringsveiledning. Det betyr at Skamol stiller teknisk rådgivning til disposisjon for kunder og samarbeidspartnere.

Skamol stiller teknisk rådgivning til disposisjon for kunder og samarbeidspartnere